Bereikbaarheid

Integrale projectbeheersing voor een vlotte en veilige verkeersdoorstroming

Rijkswaterstaat

© Rijkswaterstaat | Joop van Houdt
Rijkswaterstaat
Projectbeheersing

A en B Wegen

Zuid-Holland is een economisch belangrijke en dichtbevolkte provincie. De wegen, het water en de kunstwerken (waaronder bruggen en tunnels), zijn erg belangrijk voor deze regio, maar komen veelal uit de jaren 50 en 60. Ook is het verkeer erop enorm toegenomen. Daarom worden bruggen, tunnels en wegen tot 2030 gerenoveerd of vervangen. Op die manier worden ze veiliger, duurzamer en zorgen ze voor een vlotte verkeersdoorstroming,Ook in de toekomst

Rijkswaterstaat voert deze renovatie- en vervangingsprojecten uit in de provincie en is onderverdeeld in meerdere project clusters, waaronder A-wegen en B-wegen. De taak van cluster A-wegen is het in stand houden van de snelwegen door het uitvoeren van klein onderhoud, plaatsing van verkeersborden en werkzaamheden aan de openbare verlichting en groenvoorziening. Cluster B-wegen is verantwoordelijk voor het groot variabel onderhoud aan het asfalt en de snelwegen.

© Rijkswaterstaat | Joop van Houdt
© Rijkswaterstaat | Harry van Reeken

De vraag van Rijkswaterstaat

Partners in Projectbeheersing (PinP), een consortium waarin Cratos Consulting één van de partners is, heeft een overeenkomst met Rijkswaterstaat voor “Projectbeheersing”.

Binnen deze overeenkomst is Cratos Consulting gevraagd om de projectbeheersingsdisciplines kwaliteitsmanagement, risicomanagement en planning te verzorgen. En om deze disciplines te coördineren om projectbeheersing naar een hoger niveau te brengen. Dit deden we door te kijken naar het beheersen van de raakvlakken tussen de disciplines binnen projectbeheersing, maar ook ten opzichte van de andere vakgebieden, zoals technisch of contractmanagement. Ook leverden we een actieve bijdrage aan de projectbeheersingsambities voor beiden clusters. Zodoende konden beide teams leren van elkaar en konden verbeteringen op beide clusters doorgevoerd worden. Doordat we de volledige projectbeheersing uitvoerden konden we proactief te werk gaan en in control zijn én blijven op de projecten.

Voorbeeld 1 / A-wegen

Nulmeting Risicomanagement

De Manager Projectbeheersing van cluster A-wegen wilde de kennis over Risicomanagement binnen het team vergroten. Het is voor het team belangrijk dat alle informatie over Risicomanagement in simpele taal wordt uitgelegd en dus geen droge stof is.

Verbetermogelijkheden/ Aanpak Risicomanagement

Naast de risicosessies is er ook een keer per kwartaal behoefte aan challenge gesprekken met de IPM-rolhouders om zo regelmatig aandacht te behouden over risicomanagement. Hierdoor is er ook ruimte om verschillende methodes van risicosessie te gebruiken, meer gericht op de interactie en minder op de ‘lijsten’. Als volgende actie is er behoefte om te starten met een dashboard voor Risicomanagement. Met name het vooruitplannen en regelmatig risico’s bespreken gaat bijdragen aan een hogere risicovolwassenheid binnen het team.

Voorbeeld 2 / B-wegen

Nulmeting Risicomanagement

De risico’s van de B-wegen zijn niet gekoppeld aan de doelstellingen van het team waardoor er verwarring ontstaat tussen oorzaken en gevolgen van bepaalde risico’s.  De beheersmaatregelen zijn ook niet SMART geformuleerd waardoor ze niet goed opgenomen zijn in de planning.

Verbetermogelijkheden/ Aanpak Risicomanagement

Risico’s moeten goed gekoppeld worden aan de doelstellingen en de beheersmaatregelen moeten herzien en opgevolgd worden.

Onze oplossing

Bij de start is er een nulmeting gedaan per projectbeheersingsdiscipline. Hiermee werd de huidige status en prestaties gemeten ten opzichte van de gewenste eindsituatie. Deze meting diende als basis voor het inzichtelijk maken van de veranderingen en verbeteringen van het project.

Met de inzichten uit de nulmetingen werden twee verbetertrajecten uitgezet die naast elkaar liepen. In beide projectcluster (A en B-wegen) werden verbeteringen per projectbeheersing disciplines doorgevoerd. Door eerst elke discipline individueel te verbeteren, lessen te trekken uit die verbeteringen en deze inzichten te delen met de andere disciplines, werd het geheel van disciplines naar een hoger niveau gebracht. Ook werden tegelijkertijd verbeteringen in de aanpak van integrale projectbeheersing uitgevoerd. De complexiteit hierbij was dat er één specialist per discipline is. Het voordeel is dat deze specialist zich volledig kan focussen op zijn discipline. Het bijkomende nadeel is de hoeveelheid schakelmomenten tussen het team en projectbeheersing, wat leidt tot uitdagingen in informatieoverdracht en het beheersen van raakvlakken tussen de projectbeheersing disciplines.

Op basis van de geïnventariseerde wensen bij het projectteam werd een dashboard gemaakt dat aansluit bij de doelstellingen van het projectteam en specifieke stuurinformatie verschaft.​ Het verkrijgen van begrip van de gegevens en het visualiseren ervan droeg bij aan een begrijpelijkheid van de informatie, bevorderde samenwerking, creëerde draagvlak en maakte het mogelijk om snel te kunnen sturen op beschikbare gegevens.

Het resultaat

Voor de clusters A-Wegen en B-wegen in Rotterdam hebben we met eenduidige communicatie en aandacht voor elkaars discipline de verbindingen tussen de disciplines strak ingericht. De raakvlakken tussen de disciplines zijn goed op elkaar gelegd. Dit zorgde voor een soepele samenwerking en coördinatie van de adviseurs bij bijvoorbeeld wijzigingen met impact op tijd, geld, scope en/of risico’s. Adviseurs wisten elkaar makkelijk te vinden en hierdoor ontstond er geen ruis tussen de betrokken disciplines. Hiermee is projectbeheersing voor A en B-wegen naar een hoger niveau gebracht. Daarbij leverde de visualisatie in het dashboard een grote bijdrage aan het bereiken van de projectdoelen van beide teams.

27

Succesvolle projecten voor deze klant uitgevoerd

15

Aantal consultants actief

8,3

Klanttevredenheid

13

Jaren actief bij deze klant

Het team

Onze specialist

Simon Dijkshoorn

Partner & Senior Consultant

Onze klant

"Cratos Consulting denkt mee met de klant waarbij een goed product wordt gerealiseerd met een zakelijke insteek."
Rien Geers
Manager projectbeheersing – Rijkswaterstaat
Scroll naar boven