Duurzaam vastgoed

Inrichting en bestendiging risicomanagement voor Programma Grootkeukens Defensie

Ministerie van Defensie

RVB / Corné Bastiaansen
Defensie
Risicomanagement

Programma Grootkeukens Defensie

Het Ministerie van Defensie heeft een landelijk programma voor keukenverbouwingen gelanceerd, dat wordt uitgevoerd door het Rijksvastgoedbedrijf (RVB). Op meer dan 70 locaties in Nederland worden grootkeukens ingrijpend gerenoveerd binnen een periode van 3 jaar. Het doel van het programma is om op deze defensielocaties veilige en efficiënte keukens te realiseren.

Dankzij het herhalende karakter van de keukenverbouwingen kan het werk tegelijkertijd én op korte termijn op zo’n 30 locaties plaatsvinden. De eerste projecten leveren waardevolle informatie op voor de vervolgprojecten.
RVB / Corné Bastiaansen
Programma Grootkeukens Defensie

De vraag van het Rijksvastgoedbedrijf

Binnen het RVB wordt het belang ingezien van kwalitatief goede inrichting van het programma- en projectrisicomanagement. Dit draagt namelijk in belangrijke mate bij aan grip op de opgave. Het programma zorgt ervoor dat actief en effectief gestuurd kan worden op de doelstellingen.

Het RVB heeft Cratos Consulting gevraagd om voor het programma een plan op te stellen voor inrichting van het risicomanagement, te begeleiden bij de implementatie van het plan en te begeleiden bij de invulling van het reguliere risicomanagementproces. Gezien de beginfase van het programma, was dit hét moment om een goede basis te leggen en het risicomanagement te organiseren. Zodoende werd de vraag voor ondersteuning in dit proces neergelegd bij Cratos Consulting.

Onze oplossing

Onze aanpak richt zich integraal op drie aspecten: resultaat, proces èn mens. Bij de start hebben we de directe partijen meteen samengebracht; het RVB-programmateam, de counterpart vanuit Defensie (als Opdrachtgever) en het Ingenieursbureau. In een interactieve setting en met goede energie hebben wij doelstellingen en ambities voor het programma én de samenwerking vastgesteld. Ook is de context in kaart gebracht waarin deze doelstellingen gerealiseerd moeten worden. Met het team is daarmee de succesfactor geformuleerd: “Onze samenwerking – betrouwbaar; het programma – voorspelbaar”.

Om tot een gedeeld basis kennisniveau te komen ten aanzien van risicomanagement en daarbij één taal te spreken, zijn kennissessies gehouden met programma- en projectleden. Met inzicht in doelstellingen, ambities, context én risicomanagement, werden in aanvullende sessies risico’s en beheersmaatregelen geïdentificeerd.
Deze sessies gaven input voor het opstellen van een Integraal Risicomanagement Plan voor het programma en de onderliggende projecten, alsook de inrichting van een programma risicodossier. Het Integraal Risicomanagement Plan omvat de doelstelling voor risicomanagement en beschrijft de processen & werkwijzen, die bijdragen aan ‘werkend’ risicomanagement. Hierbij hebben wij het plan teruggebracht vanuit de essentie ‘less is more‘.

Voor het inrichten van een actueel programma risicodossier is het bestaande template verbeterd, om beter aan te sluiten bij de opgave en de gewenste programmasturing. De inhoud kwam voort uit de gezamenlijke risicosessies en individuele gesprekken met IPM-rolhouders. Dit dossier vormde de basis voor risicobeheersing en monitoring op voortgang, inzicht in en onderbouwing van het actuele risicoprofiel, en input voor rapportage en besluitvorming.

Vervolgens hebben we voorzien in de behoefte van het RVB aan ondersteuning bij het implementeren, uitvoeren en borgen van dit Integraal Risicomanagement Plan, onder andere door:
– De inzet van een vaste risicomanager op locatie in Den Haag. Een vaste risicomanager met wekelijkse focus op het risicomanagement zorgt ervoor dat het ‘top of mind’ blijft. En een cultuur van Risicogestuurd Denken en & Handelen eerder ingebed is in de organisatie.
– Een maandelijkse actualisatie van het programma risicodossier. Een up-to-date programma-risicodossier vormt de basis voor het bewaken van risico’s en voortgang in beheersing. Het geeft inzicht in het risicoprofiel en de integraliteit met andere beheersaspecten, en levert input voor de gerichte dialoog, rapportages en besluitvorming.

Het resultaat

Onze samenwerking – betrouwbaar; het programma – voorspelbaar
De focus binnen het programma is aanzienlijk versterkt door te streven naar eenduidige doelstellingen en ambities, inzicht in context én kennis van risicomanagement. Vanuit de gezamenlijk dialoog en een gedeeld begrip van de bijbehorende risico’s, raakvlakken, ontwikkelingen en inzichten, kon gerichte beheersing en sturing worden toegepast.

Dit gezamenlijke begrip heeft geleid tot breed draagvlak voor het risicomanagement binnen het team en het team beschikt nu ook over praktische instrumenten om dit daadwerkelijk toe te passen. Risico’s en beheersmaatregelen zijn SMART en up-to-date, en degenen die verantwoordelijk zijn voor de risico’s tonen een grote betrokkenheid, zowel op individueel als collectief niveau. De visuele weergave van het programmasucces blijft een constante herinnering hieraan.
Programma Grootkeukens Defensie

3

Succesvolle projecten voor deze klant uitgevoerd

4

Aantal consultants actief

8,3

Klanttevredenheid

2

Jaren actief bij deze klant

Het team

Onze specialist

Daniela Mayan

Senior Consultant

Onze klant

"Cratos Consulting blinkt uit in klantgerichtheid en met kennis van zaken. De consultants zijn betrokken, vakkundig en accuraat en hebben ervoor gezorgd dat er grotere bewustwording van risicomanagement is ontstaan binnen het programma."
René Leenders
Technisch manager - Programma Grootkeukens Defensie Rijksvastgoedbedrijf
Scroll naar boven