Home / Advies / Risicomanagement

Risicomanagement

Grip creëren in een veranderende omgeving

Het realiseren van doelstellingen en ambities is een flinke opgave. Dat geldt zeker in een omgeving die volop in beweging is en wordt beïnvloed door diverse factoren. Bijvoorbeeld de vele stakeholders en hun belangen, organisatieveranderingen, de fysieke omgeving, ontwikkelingen vanuit maatschappij, politiek, transitie- en duurzaamheidsopgaves.  

Risicomanagement is een krachtig hulpmiddel bij het succesvol realiseren van de eigen èn gezamenlijke doelstellingen en ambities, ongeacht de opgave waar je als organisatie, afdeling, team of individu voor aan de lat staat. 

 Waardecreatie door risicomanagement, komt o.a. naar voren in: 

  • Gedeelde focus op het te realiseren succes en ieders rol hierin;  
  • Vergrote haalbaarheid van doelstellingen en ambities; 
  • Wendbaarheid en continuïteit en van de organisatie; 
  • Onderbouwde besluitvorming en integrale sturing; 
  • Communicatie, draagvlak (intern en extern) en samenwerking.

Het uitschrijven van een risicomanagement plan of proces blijkt echter zelden afdoende om tot echte waardecreatie te komen. En zo wordt in menig organisatie het belang van risicomanagement wel geduid, maar blijft het beoogde effect uit. Inbedding van risicomanagement èn bijbehorend gedachtegoed vraagt duidelijk meer. De vraag die veelvuldig rijst, is dan ook: hoe krijg ik het werkend? 

Met inzicht vanuit de theorie, komen tot succes in de praktijk…dàt is waar Cratos Consultancy in begeleidt. Daarbij wordt ingezet op de verbinding van 3 kernelementen: resultaat, proces en mens. Wij geloven in een integrale benadering om te komen tot werkend risicomanagement, dat onderdeel is van een werkcultuur waarin risicogestuurd denken en handelen geïntegreerd is.

Succesvol realiseren van doelstellingen

Onze adviesdiensten richten zich op het succesvol realiseren van doelstellingen en daarmee op de implementatie van werkend risicomanagement in èn tussen organisaties, programma’s en projecten. Dit gebeurt altijd vanuit het gedachtegoed dat de ‘mens’ de cruciale succesfactor is om te komen tot risicogestuurd denken en handelen…en daarmee tot het risicomanagement dat de meerwaarde levert die het in zich heeft. Denk hierbij aan het begeleiden van implementatie- en evaluatie-trajecten, opstellen van risicomanagement plannen en rapportages, uitvoeren van ‘risk maturity’ scans etc. 

Foto pagina Gereedschap - Cratos Consulting

Succesvol risico's beheersen en doelen realiseren met

Cratos belofte - Besluit - Kernbegrip projectmanagement - Cratos Consulting

Verbinding

Verbinding van missie & visie van de (project)organisatie met het realiseren van doelen & ambities

Cratos belofte - Leiderschap - Kernbegrip projectmanagement - Cratos Consulting

Eigenaarschap

Vanuit eigenaarschap en doorontwikkeling (als individu en team) komen tot succesvolle samenwerking

Cratos belofte - Wendbaarheid- Kernbegrip projectmanagement - Cratos Consulting

Processen

Inzet van methode en processen, passend bij de organisatie

Neem contact op met één van onze mensen

Expertise leider Risicomanagement

Daniela Mayan

Senior adviseur Risicomanagement

Wichard Hulsbergen

Adviseur Risicomanagement

Janro de Bont