Diensten

Risicomanagement

Risicomanagement
Risicomanagement

Een helpende hand

In een omgeving die volop in beweging is en wordt beïnvloed door diverse factoren, zoals een veelvoud aan belangen van verschillende stakeholders, organisatieveranderingen, of duurzaamheidsopgaves, is het realiseren van je ambities niet altijd eenvoudig. Hoe kom je dan toch tot succesvolle resultaten? Risicomanagement biedt de helpende hand.

Binnen grote transities als klimaatadaptatie, energietransitie en duurzame mobiliteit is een veelgehoorde vraag ‘Hoe kan ik effectief omgaan met al die onzekerheden binnen mijn opgave?’ Een logische vraag, gezien het doel nog verder weg ligt en van nog meer, veelal externe, factoren afhankelijk is. Risicomanagement is hierin een effectief hulpmiddel om voortgang te blijven behalen en (tussen)resultaten te boeken. Door inzicht te hebben in zowel de bedreigingen als de kansen van de mogelijke routes naar het einddoel, oftewel scenario’s, ontstaat er duidelijkheid over de meest kansrijke aanpak. Zo kan ook op basis van onvolledige of snel veranderende informatie duidelijke besluitvorming plaatsvinden.

Risicomanagement zorgt voor:

Werkend risicomanagement

In menig organisatie is het belang van risicomanagement geduid, een plan aanwezig en het proces ingericht. Toch blijft het beoogde effect uit. Inbedding van risicomanagement èn bijbehorend gedachtegoed vraagt meer. De vraag die veelvuldig rijst, is dan ook: hoe krijg ik het werkend? Met inzicht vanuit de theorie, komen tot succes in de praktijk… dàt is waar Cratos Consultancy in begeleidt. Daarbij wordt ingezet op de verbinding van 3 kernelementen: resultaat, proces en mens. Wij geloven in een integrale benadering om te komen tot werkend risicomanagement, dat onderdeel is van een werkcultuur waarin risicogestuurd denken en handelen geïntegreerd is en eigenaarschap een gegeven.

Risicogestuurd Denken en Handelen kent 6 succesfactoren:

Onze oplossing

De afgelopen 15 jaar hebben we binnen een groot scala van projecten en organisaties bijgedragen door middel van onze aanpak om Risicomanagement werkend te krijgen.

Wij werken altijd vanuit het gedachtegoed dat de ‘mens’ de cruciale succesfactor is om te komen tot risicogestuurd denken en handelen…en daarmee tot het risicomanagement dat de meerwaarde levert die het in zich heeft. Denk hierbij aan het begeleiden van implementatie- en evaluatie-trajecten, opstellen van risicomanagement plannen en rapportages, uitvoeren van ‘risk maturity’ scans etc. We doen dit zowel op interim-basis, als door middel van advies, trainingen, organisatie-ontwikkeling en coaching.

Neem contact op met één van onze consultants

Meer weten over onze aanpak, en wat het effect daarvan kan zijn op jouw projecten? We komen graag langs om eens te sparren. Voor meer informatie of een afspraak kun je contact opnemen met een van onze consultants.

Scroll naar boven