Home / Advies / Projectmanagement

Projectmanagement

Gezamenlijk waarde creëren

Een project is een tijdelijke manier van samenwerken, gericht op leveren van een uniek resultaat dat bijdraagt aan het behalen van uw strategische organisatiedoelen. Twee begrippen staan centraal bij een project: doel- en resultaatgerichtheid. In tegenstelling tot routinematig werken gaat het bij een project om het bereiken van een uniek resultaat. ​

Veel organisaties leggen bij het uitvoeren van projecten de nadruk op ‘control’. Oftewel meetbare resultaten, zoals scope, geld en tijd, zonder een duidelijk antwoord te geven op de vraag of de projecten, programma's en portfolio's, de organisatie echt helpen om zijn uiteindelijke strategische doelstellingen te bereiken. Wij leggen de nadruk op de ontwikkeling van ‘zachte’ vaardigheden als samenwerken, wendbaarheid, het creëren van vertrouwen binnen het projectteam en het denken in belangen van stakeholders. Het resultaat: focus op het gezamenlijk creëren van waarde (doelen/ambities) en het gezamenlijk doorleven van de onzekerheden die men in een project tegenkomt.

Wij werken nauw samen om de volwassenheid van de projectenorganisatie te ontwikkelen en ervoor te zorgen dat de focus komt te liggen op het creëren van waarde. Onze expertise wordt aangevuld met een uitgebreide set van producten en diensten, die het projectmanagement helpt ontwikkelen.

Projectmanager als regisseur​

In onze overtuiging is de projectmanager een regisseur die het gehele krachtenveld rond een project regisseert: omgeving, organisatie, mensen, resultaat en belangen. De projectmanager zorgt voor de inzet van de juiste deskundigheid op het juiste moment en dat alle projectbetrokkenen een gezamenlijke taal spreken. Ieder met zijn eigen inbreng vanuit zijn eigen discipline en deskundigheid. Daarnaast geeft de projectmanager aandacht aan stakeholdermanagement, risicomanagement, bewuste besluitvorming, communicatie en samenwerking (intern en extern).

Door onze benadering: ‘De Projectmanager als Regisseur’, beschikken wij over een krachtige aanpak om je projectmanagers te laten beschikken over de juiste set van competenties en gedrag om ‘verbinding’ en ‘sociale interactie’ de juiste plek en aandacht te geven binnen de harde contouren van projectmanagement. ​ Wij helpen je bouwen aan Integraal projectmanagement: de basis zijn van het (project-)succes.

Succesvol samenwerken - Stakeholdermanagement - Cratos Consulting

Succesvol projecten realiseren met

Cratos belofte - Besluit - Kernbegrip projectmanagement - Cratos Consulting

Besluitvorming

Afgewogen en bewuste besluiten met de focus op wat belangrijk is.

Cratos belofte - Leiderschap - Kernbegrip projectmanagement - Cratos Consulting

Leiderschap

De juiste competenties en gedrag om het krachtenveld in en rond een project te managen.

Cratos belofte - Wendbaarheid- Kernbegrip projectmanagement - Cratos Consulting

Wendbaarheid

Voorbereid op het onverwachte om tijdig bij te sturen.