Diensten

Projectbeheersing

Projectbeheersing
Integrale beheersing

Doel - Resultaat - Effect

De opgaves van onze tijd worden gekenmerkt door onzekerheid. We weten immers niet precies hoe en of de transities waar we als Nederland in zitten, de doelen die we voor 2030 en 2050 hebben gesteld ook daadwerkelijk haalbaar maken. Gelijktijdig gaan technische ontwikkelingen en daarmee de mogelijke oplossingsrichtingen snel. Het is van groot belang om een stabiel en soepel lopend beheersproces ‘up-and-running’ te hebben, zodat we grip hebben op de aspecten waar we wel zicht op hebben. In aanvulling daarop is het goed om inzichten te verzamelen en trends monitoren, zodat we weten waar we al dan niet tegen (on)gewenste veranderingen aanlopen. Dit helpt om vanuit rust zorgvuldig en effectief besluiten te kunnen nemen. Hoe je dat doet? Projectbeheersing biedt hier een antwoord. 

Onze ervaring

Met meer dan 15 jaar ervaring op tal van grote projecten en programma’s in Nederland, weten we als Cratos Consulting inmiddels; binnen Projectbeheersing ligt een belangrijke oplossingsrichting om stuur te hebben en rust te bewaren in het roerige transitielandschap van vandaag.

Projectbeheersing, ook wel integrale beheersing genoemd, is een belangrijk aspect van projectmatig werken, en zorgt voor een raamwerk voor het beheersen van complexe projecten op een georganiseerde en systematische manier. Het geeft inzicht in zowel verleden, heden als mogelijke toekomst van onder meer:

Dat helpt niet alleen om nu te weten wat er gebeurt en hoe we daarop kunnen reageren, maar geeft ook inzicht om te kunnen anticiperen en gesteld te staan voor verschillende scenario’s. Dit verhoogt onze flexibiliteit en de snelheid waarmee we kunnen schakelen en overwogen besluiten kunnen nemen. Dit zijn enkele belangrijke voorwaarden om veranderingen succesvol te doorlopen.

Maar hoe werkt dat dan? Dat kunnen we het beste toelichten aan de hand van de voordelen die projectbeheersing biedt vanuit de ervaring vanuit het verleden, de toepassing in het heden en de voorspellende waarde naar de toekomst.

Analyseren van het verleden

Het analyseren van afgeronde projecten of projectfases biedt waardevolle inzichten voor verbetering. Retrospectives en het gestructureerd bijhouden en delen van lessons learned zijn essentiële tools om herhaling van fouten te voorkomen, kosten te besparen, risico’s te beheersen en effectieve samenwerking te bevorderen. Des te beter de beheersing is ingericht, des te bruikbaarder de data en inzichten die je ophaalt, en des te meer effect je bereikt als je dit meeneemt in een volgende projectfase. Dit resulteert in meer succes en rust, minder stress en een efficiënter gebruik van tijd en middelen.

Sturen op het heden

Vanuit Cratos Consulting geloven wij dat de effectiviteit van integrale beheersing samenvalt met een helder kader vanuit begrijpelijke, bij iedereen bekende doelstellingen. Van daaruit kun je inzichtelijk maken welke stuurinformatie je echt nodig hebt om besluiten te kunnen nemen. We helpen je om door middel van de juiste dashboards of rapportages, die alleen daadwerkelijk relevante en direct toepasbare informatie weergeven, focus te houden en te sturen op wat het meeste impact heeft.

Daarnaast begeleiden we je vanuit onze mensgerichte aanpak ‘Risicogestuurd denken en handelen’ in het creëren eigenaarschap op individueel niveau (IK wil, IK heb invloed & IK ben verantwoordelijk). ‘Eigenaarschap’ betekent dat medewerkers zich verantwoordelijk voelen voor de beheersing van het project en daar vervolgens ook zelf de vruchten van plukken. Dit is nodig, om de projectbeheersing los te laten komen van rollen, maar van iedereen te laten zijn, een voorwaarde om het echt werkend te krijgen. Zo zorgen we voor een omgeving waarbinnen samenwerking, eigenaarschap en structuur hand in hand gaan.

Voorspellend handelen naar de toekomst

Door niet alleen inzicht hebt in het individueel verloop van je financiën, planning, risico’s en kansen, maar deze juist ook te combineren, wordt de voorspellende waarde van wat er in de toekomst op je afkomt en welke impact dat heeft, ineens nog groter. Zeker bij projecten of programma’s die een langere looptijd en daarmee een grotere mate van onzekerheid kennen, geeft dat waardevolle informatie. Een van de methodes die we daarvoor invoeren is die van risicogestuurd oftewel probabilistisch plannen.

Binnen de grote maatschappelijke veranderingen als klimaatadaptatie, energietransitie en duurzame mobiliteit wordt het inzichtelijk maken van verschillende scenario’s en/of trends met behulp van risicomanagement, en de impact daarvan op tijd en geld, steeds gebruikelijker. Deze scenario’s helpen immers om enigszins grip te krijgen op snel veranderende informatie, en daar alvast gedeeltelijk gesteld voor te staan.

Onze aanpak heeft al op veel projecten geleidt tot betere stuurinformatie, meer rust en gedragen besluitvorming. Wij werken altijd vanuit het gedachtegoed dat de ‘mens’ de cruciale succesfactor is. Naast het helpen bij de inrichting of de uitvoering van projectbeheersing, faciliteren we retrospectives, richten we dashboards in en begeleiden we teams om meer integraal met elkaar samen te werken. We doen dit zowel op interim-basis, als door middel van advies, trainingen, organisatie-ontwikkeling en coaching.

Neem contact op met één van onze consultants

Meer weten over onze aanpak, en wat het effect daarvan kan zijn op jouw projecten? We komen graag langs om eens te sparren. Voor meer informatie of een afspraak kun je contact opnemen met een van onze consultants.

Scroll naar boven