Home / Advies / Project- & Programmabeheersing

Project- & Programmabeheersing

Doel - Resultaat - Effect

Programma en projectbeheersing biedt continue relevante stuurinformatie door het creëren van overzicht. Daarmee activeren we betrokkenen om geïnformeerd, doelgericht, en adaptief te handelen en besluiten te nemen. Op deze manier worden duurzame projectdoelstellingen gerealiseerd.

Kennis van en continue inzicht in de context en stakeholders van een project of programma, maakt het mogelijk om onderscheid te maken tussen het effect dat wordt beoogd te bereiken en de te realiseren resultaten om daar te komen. Projectbeheersing bewaakt de aspecten om tot het resultaat te komen. Integrale sturing stuurt het bereiken van het doel (beoogd effect).

Projecten in control

Projecten zijn dynamisch en afwijkingen worden veroorzaakt door risico’s die optreden of onvoldoende beheersing van processen. Gezamenlijk bepalen we welke risico’s het grootste effect hebben op tijd, geld en kwaliteit. Met de beheersmaatregelen kun je actief sturen op het beperken van ongewenste gevolgen.

Met de koppeling van tijd, geld, kwaliteit en risico’s aan de projectscope is het eenvoudiger om aan te tonen op welk moment en voor welke activiteit welke hoeveelheid tijd en geld beschikbaar is. Deze integrale benadering van projectbeheersing bevordert de integriteit, consistentie, effectiviteit en efficiëntie van de projectorganisatie. En last but not least verkleint deze aanpak de kans op faalkosten van het project.

Wat we doen - advies - project en programmabeheersing - Cratos Consulting

Betrouwbaarheid en voorspelbaarheid door

Cratos belofte - Besluit - Kernbegrip projectmanagement - Cratos Consulting

Inzicht

Overzicht geven van de voortgang van het project t.o.v de doelstellingen om stuurinformatie te leveren aan de besluitvormers

Cratos belofte - Leiderschap - Kernbegrip projectmanagement - Cratos Consulting

Team

Activeren van mensen om vanuit hun taken, rollen en bevoegdheden te komen tot een samenwerkingsprestatie.

Cratos belofte - Wendbaarheid- Kernbegrip projectmanagement - Cratos Consulting

Uitvoering

Harde aspecten zoals de Tijd/Geld/Scope en raakvlakken tussen beheersaspecten en disciplines worden risicogestuurd beheerst.

Neem contact op met één van onze mensen

Partner Integrale beheersing

Simon Dijkshoorn

Expertiseleider Integrale Beheersing

Bart Kroese

Adviseur Integrale Beheersing

Hette van der Zwaag