Wat is Datamanagement?

Datamanagement is het onderhouden, actualiseren, beheren en beveiligen van data. Het doel van datamanagement is om ervoor te zorgen dat de aanwezige data compleet, betrouwbaar en op tijd beschikbaar is voor toepassingen die van die data gebruik maken.

De hoeveelheid data in en rond de bedrijfsvoering of in een project neemt toe en daarmee ook de behoefte daar op een effectieve en efficiënte wijze gebruik van te maken. Hoe beter je in staat bent om data op een goede manier te gebruiken, des te groter zijn de voordelen die je ermee kunt behalen. Beheersing van data vertaalt zich in het op tijd kunnen (bij-)sturen en daarmee grip creëren op het succesvol realiseren van uw ambities, zoals kostenreductie, hogere winstgevendheid en verhoging van klantwaarde. 

Data organiseren in 4 stappen

We organiseren datamanagement op basis van actuele data in vier stappen:

1. Kwalificeren van essentiële data

We definiëren wat essentiële data is voor uw bedrijfsvoering of project. Zo kunt u op de juiste informatie managen.

2. Data updaten en onderhouden

We checken op reguliere basis op mutaties van essentiële data en  we gaan na of deze mutaties correct zijn verwerkt in de database.

3. Data verrijken

De gegevens die beschikbaar zijn voor uw bedrijf of project vormen de basis voor verrijking. Aan deze data kunnen ontbrekende gegevens van externe bronnen worden toegevoegd. Hierdoor kunt u  de data nog beter gebruiken als stuurinformatie.

4. Automatiseren

We laten mutaties en aanvullingen automatisch verlopen door de data(-base) te koppelen  aan de data(-base) van externe bronnen. Op deze wijze voorkomt u dat uw data opnieuw vervuilt.

Datamanagement - Business Intelligence - Cratos Consulting

Uw adviseur

Senior adviseur Risico & Datamanagement

Wichard Hulsbergen

Mijn specialiteit is om in een complexe omgeving doelstellingen, onzekerheden en stuurinformatie in kaart te brengen. Het menselijke aspect speelt hierbij een centrale rol en  daarbij is mijn enthousiasme is aanstekelijk.

Volledig profiel »

Klantoplossingen

Cratos Insights

Vergroot inzicht in trends en voortgang van tijd, geld en risico's door een integraal
dashboard, dat aansluit op jouw systemen, werkwijze en behoefte.