Home / Advies / Inkoop & Contractmanagement

Inkoop & Contractmanagement

Met inkoop waarde creëren

Veel contracten leveren niet op wat men ervan had verwacht. Er is een contract afgesloten, maar het gaat tóch mis bij de uitvoering. Uit Onderzoek van de IACCM (International Association for Contract & Commercial Management) blijkt dat organisaties gemiddeld nog 9% aan besparingen mislopen door het ontbreken van adequaat contractmanagement. 

Professioneel contractmanagement brengt hier verandering in. Contractmanagement maakt in die zin deel uit van de keten: inkoop gaat over waarde (finding the value), waarna het contract geïmplementeerd en gemanaged moet worden (getting what is agreed). Tot slot volgt leveranciersontwikkeling (improving what you already have).

Samen met de afdeling inkoop- en contractmanagement zorgen we in essentie voor dat meer rendement komt uit de contracten die aanwezig zijn. Het betekent ook dat nieuwe contracten op een andere manier zullen worden afgesloten. Met als doel dat leveranciers prestaties leveren die meer aansluiten bij de behoeften en die van de medewerkers en collega’s. We willen tevens de contractering verbinden met het businessmodel van een leverancier. Dan ontstaat er een wederzijds belang waar mensen en organisaties zich duurzaam voor willen inzetten en rendement uit kunnen halen.

Dichter bij de praktijk

Vanuit het verschil tussen theorie en praktijk zullen we veel aandacht te schenken aan het managen van de feitelijke prestaties in de dagelijkse praktijk. Uiteindelijk leidt dit tot een andere invulling van de eerste fasen in het inkoopproces. Hiermee komt contractmanagement dichter bij de dagelijkse praktijk en bij de belanghebbenden in de lijn die de door de leverancier te leveren prestatie nodig hebben om hun eigen prestatie te leveren en uiteindelijk de klanten tevreden te stellen.

Cratos Consulting - Homepage - Succesvolle transitie in een snel veranderende wereld

Succesvolle inkoop realiseren met

Cratos belofte - Besluit - Kernbegrip projectmanagement - Cratos Consulting

Inkoopstrategie

De volgende stap vormgeven door inzicht in de prestaties van de waardeketen

Cratos belofte - Leiderschap - Kernbegrip projectmanagement - Cratos Consulting

Contractinrichting

Draagvlak voor het inrichten van contracten met duurzaam resultaat.

Cratos belofte - Wendbaarheid- Kernbegrip projectmanagement - Cratos Consulting

Contractbeheersing

Focus op het doel en inspelen op ontwikkelingen door robuuste contractbeheersing.

Neem contact op met één van onze mensen

Partner & Senior adviseur Inkoop -en contractmanagement

Diederik Biesboer